ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2562 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2562 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2562